Látogatási szabályzat

A Szeleta Park Látogatóközpont látogatásának feltételei

A belépőjegy megvásárlásával a látogató a www.szeletapark.hu honlapon közzétett és a Szeleta Park Látogatóközpontban kifüggesztett látogatási szabályokat magára, és a felügyelete alatt álló kiskorú, vagy vétőképtelen személyekre nézve kötelezőnek ismeri el, azok betartásáért teljes felelősséggel tartozik.

I. Jegyvásárlás

1. A megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít a látogatóközpont különböző tereibe. A belépőjeggyel látogatható terek: kiállítóterem, vetítőterem, park, valamint játszóház.

2. Az online vásárolt jegyét nyomtatott vagy elektronikus formában köteles bemutatni a személyzetnek. Ennek hiányában a látogatói terekbe való belépése megtagadásra kerül.

3. A helyszínen az utolsó jegyváltási lehetőség a látogatóközpont zárási időpontja előtt 60 perccel lehetséges.

II. A Szeleta Park Látogatóközpont kiállítási tereinek, eszközeinek használata

1. A vetítőteremben a vetítés előtt kézhez kapott 3D-s szemüvegeket a film befejeztével a látogató a program vezetőjének köteles visszaszolgáltatni. A szemüveg a vetítőteremből nem vihető ki.

2. A kiállítás és a látogatók biztonsága érdekében a kiállítás területén biztonsági kamerarendszer működik. A látogató tudomásul veszi, hogy róla, illetve gépjárművéről videófelvétel készülhet.

3. A látogatók kötelesek a létesítmény tereit, helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően használni, azokat megóvni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felelősségre vonhatók.

4. A csomagmegőrző használata kötelező, nem vihető be a kiállítótérbe 30x30 cm-nél nagyobb méretű bármilyen táska és csomag, háton viselt hátitáska – mérettől függetlenül, valamint esernyő, kabát, esőkabát. A csomagmegőrző 100 forintos érmével működik, amelyet távozáskor visszakapnak.

5. Záróra után a létesítmény területén látogató nem tartózkodhat. A létesítmény területét el nem hagyó látogató testi épségéért a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nem vállal felelősséget.

6. Kiskorú gyermekek a Szeleta Park Látogatóközpont területén kizárólag szülői kísérettel, illetve nagykorú kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak. A játszóteret kizárólag 14 év alatti gyermekek használhatják, 10 év alatti gyermekek csak szülői felügyelettel vehetik igénybe.

III. Csoportos látogatás

1. Csoportokat csak és kizárólag előzetes bejelentkezéssel fogadunk (minimum létszám: 10 fő). A jelentkezés elválaszthatatlan része a Szeleta Park Látogatóközpont munkatársa által visszaigazolt jelentkezési adatlap. A csoportvezetőt, kísérőtanárt, illetve szülőt terheli a felelősség azért, hogy a csoport minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat. A nem visszaigazolt csoport érkezésekor a Szeleta Park Látogatóközpont nem kötelezhető a kért program(ok) megtartására.

2. Akadályozott személyek együttes érkezése (kísérővel együtt 10 vagy több fő) esetén előzetes bejelentkezés szükséges.

IV. Parkolás

1. A parkolóban a Szeleta Park Látogatóközpont látogatói parkolhatnak. A kombinált jegyet vásárlók 3, a csak kiállítás, vagy csak park jegyet vásárlók 2 órán át díjmentesen parkolhatnak, ezt követően minden megkezdett óra fizetési kötelezettséget von maga után. A parkolójegy árak honlapunkon megtekinthetőek. (www.szeletapark.hu) A közlekedésre a KRESZ szabályai vonatkoznak. Amennyiben a parkoló megtelt, a Szeleta Park Látogatóközpont további parkolóhelyek biztosítására nem köteles, illetve nem kötelezhető. A Szeleta Park Látogatóközpont mellett lévő nagy parkoló autóbuszok számára is alkalmas.

V. Viselkedési szabályok

Nem megengedett:

1. a látogatók elől elzárt, p.: „üzemi terület" feliratú területekre, helyiségekbe belépni,

2. a kiállítóterekben, a vetítőteremben, és a játszóházban ételt és italt fogyasztani.

3. a vetítőteremben fényképezni, videófelvételt készíteni.

4. a Szeleta Park Látogatóközpont területére állatot – kivéve a megfelelően kiképzett, tanúsítvánnyal és oltási könyvvel rendelkező segítő kutyákat –, valamint növényt, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre, vagy a csillagda berendezéseire, eszközeire, veszélyes tárgyat, anyagot bevinni.

5. a nyílt láng használata – így a tűzrakás is –,

6. A Szeleta Park Látogatóközpont területén a dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett. Elektromos cigaretta használata az épületen belül nem megengedett.

7. A Szeleta Park Látogatóközpont területén bűncselekmény, szabálysértés, rongálás elkövetésén tetten ért személlyel szemben a Szeleta Park Látogatóközpont bármely munkatársa jogosult – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – fellépni, illetve hatósági intézkedést kezdeményezni.

8. A létesítmény területén bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény, rongálás esetén a látogatóknak kötelességük a Szeleta Park Látogatóközpont bármelyik munkatársát haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

9. Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.

VI. Felelős látogatói magatartás

1. A látogatók a Szeleta Park Látogatóközpont területén kötelesek az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat és normákat betartani, az elhelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák utasításait betartani. Ellenkező esetben a látogatóközpont személyzete megtagadja a programokon való részvétel lehetőségét.

2. A Szeleta Park látogatásából kizárható az a személy, aki alkoholos vagy egyéb befolyásoltság alatt áll, viselkedésével másokat zavar vagy megbotránkozást kelt, valamint, ha a Látogatási szabályzatba foglalt rendelkezéseket nem tartja be, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.

3. A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nem köteles a látogatót a látogatási tájékoztatóban foglaltak megszegése miatt érő károk megtérítésére.

4. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fenntartja a jogot, hogy a Látogatási szabályzatban foglaltakat be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. A Látogatási szabályzatba foglalt rendelkezéseket be nem tartó személyek károkozása esetén felelősségre vonhatók és kártérítési felelősséggel tartoznak. Vétőképtelen személy károkozása helyett az felel, aki jogszabály alapján a vétőképtelen gondozójának minősül. Gondozó az is, aki a vétőképtelen személy felügyeletét a károkozáskor ellátta.

VII. Járványügyi előírások

1. belépéskor – a Szeleta Park Látogatóközpont által biztosított fertőtlenítőszerrel – kézfertőtlenítésre van lehetőség

2. jegyvásárláskor a pénztárnál, valamint a létesítményben tartózkodás során javasolt a 1,5 m távolságtartás. Ennek érdekében a létesítmény területén egyidejűleg tartózkodó vendégek számát a Szeleta Park Látogatóközpont – a jegyértékesítés szüneteltetésével – korlátozhatja.

3. az egyéb hatályos járványügyi jogszabályban meghatározott előírások.


A Látogatási szabályzat visszavonásig, illetve módosításig hatályos.

Eger, 2023. december 14.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Kapcsolódó